Vinglande flykt

2019-04-18 Dagens bilder blir på ett par krickänder, nu i praktdräkt.
Vår minsta and, som återkommet från sin flyttning nu i mars-april efter att lämnat landet under hösten. Häckar talrikas i Norrland, ofta i skogssjöar med mycket växlighet. En relativt oskygg and men som vid fara snabbt tar till vingarna i en vinglande flykt.
(Se bild under Aktuellt)

alt

                                                                                                                    alt