Andy och fasan tupp

Andy söker i trädesmark finner och reser tupp och respektera.