Andra växter

2018-04-15 Vi kallar våra större ytor i trädgården som jag kör med gräsklipparen för gräsmattan.
Men när våren och värmen sätter fart på växtligheten, finns på flera ytor andra växter som dominerar. De sätter fart och tar över allt större områden, och det är många olika växter.
Den mera dominerade är vårlöken som nu kommer fram, inte bara på de öppna ytorna utan även i de få rabatter vi har med rosenbuskar.
Växter som anpassar sig på den plats där de kommer fram, har de ett skyddat läge blir de högre och medan på öppen yta inte strävar upp på samma sätt, likt flera andra växter.
En annan växt som kommer i grupper är svalörten, först med sina klaga gröna blad sedan den gula blomman, som även den anpassar sig i växtsätt efter platsen den finns på.
Båda dessa växter sprider sig och får betecknas som ogräs som är svåra att få bort om de har fått fäste i ett område.
Båda har vackra blommor, men det är ju inte de som ska dominera en gräsmatta, men med de förutsättningar vi har här på landet, när väl allt kommit en bit och gräsklipparen kört över ser det på avstånd grönt och fint ut och vi får nöja oss med det.
(Se bild under Aktuellt)

Vårlök                                                                                       Svalört

alt alt