Spridigt sig

2018-04-16 Gick runt på baksidan, där större träd som björk, bok och några granar växer, för att se vad för vilda blommor som nu kommit fram. Under dessa träd finns till större delen ytor som körs över med gräsklipparen, med förhoppningsvis innehållande även gräs.
På några mindre ytor fanns violer i grupper, mörkgröna blad och blå blommor, lågt växande.
Fann även en grupp med vitsippor vid en björk, och även här svalört.
Flera gullvivor med endast ännu bladverk, och nu har det kommit in scilla, en hyacintväxt som finns i olika odlade former, har funnit i grannas trädgårdar men som nu spridigt sig in till oss. Naturligtvis syns här och i hela trädgården maskrosor som är på väg, men ännu bara gröna blad, men det lär inte dröja länge förrän även dess gula blommor kommer att synas överallt. Det är för mycket för att tänka sig att bekämpa dessa, men när vi hade kaniner blev det att man stack av dessa för just mat till dem.
Vi har på några ställen med större stenar och träd där inte gräsklipparen kommer till, bestånd av liljekonvaljer, och mera otrevliga växter som tistlar med taggiga blad kommer fram överallt, de försöker vi ta bort. Dessa kommer från fälten utanför vår gärdsgård, nya frön kommer med vinden och nya plantor uppstår.

(Se bild under Aktuellt)

Violer                                                                                        Vitsippor 

alt alt