Det ser gässen till

2018-04-18 På strandängarna vid Landön, har samlats flera hundra vitkindade gäss, liksom på flera andra platser längs med kusten.
Det är lågvatten och de finns även på den strand som där vattnet dragit sig tillbaka, medan större flock går och betar på det gräs som värmen satt fart på. Det är gäss hela tiden i luften några kommer andra drar iväg. De går tätt tillsammans och det fungerar som om en gräsklippare kört över den betade ytan. Gäss vill beta på kort gräs och här kommer det aldrig att bli högre för det ser gässen till.
Att så många gäss är samlade vid denna tid tyder på att flertalet av dessa inte kommer att häcka, troligen mycket ungfåglar från förra året. De par som häckar ligger och ruvar och då lämnar de inte sitt område utan bevakar sitt rede och sin plats.
Dessa gäss som inte långt tillbaka i tiden var något speciellt med att få se, har under de senaste åren ökat i ansenliga antal, ett tecken på att de anpassat sig och är mycket framgångsrika med att få fram avkommor efter sig.
Eftersom det inte finns jakttid på dem utan endast skyddsjakt vid skador på odlade fält, kommer de att fortsätta att öka, vilket inte uppskattas av alla.
(Se bild under Aktuellt)

alt