Hade funnit vattnet

2018-09-20 Rita har sagt att hon hört kvitter från fåglar, ljud hon inte kände igen, även sett flockar av mindre fåglar, som flugit förbi, när hon varit i trädgården.
När jag själv skulle ut till hönsen, hörde även jag dem, kunde se att flera mindre fåglar var och drack i ett för året nytt inskaffat fågelbad, som fanns på baksidan. Detta var placerat under större träd, som bokar och björkar, och från dessa kom det regelbundet nya fåglar för att dricka. Såg då att det var grönsiskor som hade funnit vattnet, vid sitt tillfälliga besök.
Det blev att jag hämtade kamera och tog plats vid en buske, en bit därifrån och efter först en del tvekan kom det åter flera fåglar och jag kunde få ett antal bilder, på dessa inte alltför rädda fåglar.

Grönsiskan är en fågel som vid denna tid samlar sig i flockar som då drar vida omkring, är frö ätande och då främst av frön i från al under hösten. Är flyttfågel, sträcker i okt-nov är tillbaka i mars-april.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt