Blev uppvaktad

2018-10-04 Vi var inbjudna till SSRK södra årsmöte men kunde av olika anledningar inte närvara, vad det gällde visste vi inte då.
Men vid vattenprovet häromdagen när jag dömde, blev jag uppvaktad med Svenska Spaniel och Retrieverklubbens förtjänsttecken i brons, med följande lydelse:

alt

(Se bild under Aktuellt)