Letar föda

2018-10-06 Nötväckan är en fågel som vi ser i trädgården under hela året, ibland hör vi hur det hackar i det stora valnötsträdet och då är det ofta just nötväckan som letar föda i de skrovliga stammarna. En av de fåglar som förflyttar sig lika lätt med huvudet nedåt som uppåt när den klättrar i träden. Nu blev det några nya bilder på denna fågel på en björkstam.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt