En genomkörare

2018-10-24 Idag har jag lagt ner ett antal timmar med att vara ute i marken med främst Boy, men även Nelly. Har på förmiddagen försökt att få Boy i synkontakt med någon vildkanin, men det var inte lätt, under de två timmar jag var ute med honom såg jag tre kaniner.
Även om han var i samma mindre snår i betesmark, slank kaninen ut så att han inte såg den, endast någon meter från honom. På signal satt han kvar tills jag gick och berömde honom.
Även nästa chans på samma sätt, när han markerade på löpan efter den, gick en ny upp och försvann. Det skydd som kaniner vill trycka och känna sig säkra, är i området borta och därmed förutsättningarna för att kunna stöta dem med hund inte längre optimala.
Kaniner i gryt är inte intressanta för träning av spaniel, för spår av kaniner fanns på några platser. Jag vill inte chansa med att låta en unghund som jag inte vet hur han reagera vid synkontakt med kanin, arbete i snår där jag inte kan kontrollera vad som sker på andra sidan. Det kan bara bli fel. En genomkörare för oss båda blev det, men utan det resultat jag hoppats på.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt