Cocker SM

2018-11-04 Så var dagen kommen till Cocker SM, vilket skulle hållas på Annelunds gård i Helsingborgstrakten. Tidig avfärd med dimma och fukt, men väl framme hade det klarnat upp och det såg inbjudande ut.
Jag hade anmält Ila, och Mats Eliasson Mollie och vi åkte tillsammans.
Även en tredje Smedmästare nämligen Mer var anmäld men kom inte till start pågrund av skada. Annelunds gård är anpassad för jakt med spaniel, utmärkta remisser, med växter som var överskådliga, mycket vilt som rapphöns och fasaner.
Där var förutsättningar för ett rättvist prov med lika förutsättningar för alla hundar, och vädret var anpassat för dagens övningar.
Provet döms som ett parsläpps prov med två domare, och om man godkänns får man gå till den andra domaren. 14 hundar kom till start och hundar försvann av olika orsaker.
Ila gjorde ett vad jag tycker bra första släpp för den engelska domaren, först stöt på fasan, lugn i stöt och bra apport. Sedan stöt på rapphöna är lugn, skickas, har markerat, när hon är i området rapphönan föll, stöter hon tre rapphöns, jag blåser stanna signal, allt blir stilla, vad gör jag nu, väntar, efter en stund ger jag en kort signal och jag ser då att det rör sig i vegetationen, Ila finner rapphönan och lämnar av till mig. En knepig situation som löstes på ett bra sätt. Domaren gav besked att koppla och jag fick fortsätta till andra sidan, och det kändes bra.
Nytt släpp, stöt på tupp, med efterföljande apport, dito på rapphöna, blir kallad till den andra domaren som har en apport i liggande framme i såten, som blivet när hund har åkt ut, och nu ska Ila apportera den, jag visar rakt fram och skickar men hon lägger sig i vind men går in rätt och finner hönan. Åter tillbaka, och får söka, när vi åter får gå över till den andra gruppen, en skjuten rapphöna ligger långt ut på svartjorden, skickar medvetet Ila på vindsidan av den förmodade apporten. Hon går direkt långt ut, vänder och kommer mot mig stannar på signal, visar med handtecken att hon ska längre till vänster, tar detta och går åter ut, känner rapphönan på långt håll och det blir en bra apport, och jag får koppla.
Hon hade varit väldigt het och varit längre fram än jag önskat vid några tillfällen vid det andra släppet, hade fått använda pipan för att vända, och var inte lika nöjd som vid första släpp, förutom apporteringarna.
Domarna stängde sina böcker, provet var över, hörde att endast fyra hundar var kvar, bl.a. Ila och Mollie.
Vinnare med Cert blev Wildphoebes Nighthawk / Anna Lindblom, 2:a Stawaskogens Toyo / Per Brobäck, 3:a Smedmästarens Mollie / Mats Eliasson, 4:a Smedmästarens Ila.
Samliga hundar erhöll Ck.
Av fyra placerade hundar var de två startande Smedmästarna bland dessa, kan inte annat än vara nöjd med dagen.
Ett utmärkt prov i alla avseenden, tack till alla som möjliggjort detta, en provplats att rekommendera framöver.
(Se bild under Aktuellt)

alt