Lever farligt

2018-11-08 Ivösjön har ett extremt lågt vattenstånd, vilket även visar sig i Skräbeån som är sjöns förbindelse med havet. Stora Enso pappersbruk hämtar sitt vatten från ån och har fått dra ned på produktionen på grund av vattenbristen, som då är kostsamt för företaget.
Nu på hösten vandrar havsöringen upp i ån för att leka, för att hjälpa öringen har iordningställts lekplatser med sten och grus. Och på flera platser finns det inte mycket vatten över lekplatserna vilket ger ringa skydd för den lekande fisken och inte för den rom som fisken släpper. Detta är negativt för många som lever i vattnet, men det finns andra som drar fördel av det låga vattenståndet.
Hägern är en fågel som söker sin mat i huvudsak i vatten, med sina långa ben vakar den efter byte stående stilla i vattnet, och angriper blixtsnabbt med sin långa näbb sitt byte som kan vara främst fisk. De mindre öringarna som finns i ån lever farligt, när man kan se flera hägrar som flyger längs med ån för att finna för dem lämpliga fiskeplatser. Kan man lätt räkna ut att för fisken är det inte bra, vilket säker drabbar även fisket i ån framöver.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt