Tidig inlärning

2019-03-06 Det har varit bra dagar med valpen Robin, kunnat få vara ute i omgångar under dagarna, fått träffat flera av våra andra hundar utan problem.
Vi har våra träningsstunder, korta stunder i längan och i köket, inkallning med namn och pipa har fungerat länge, så nu är det stanna träning som vi fortsätter att befästa med hand, röst och lång signal. Vi gör det på olika platser i hörn, men även nu fritt på golvet, samtidigt som jag kan kasta apportobjekt framför henne, håller handen lätt framför henne och på jaa, får hon hämta. Har inte gjort det fritt ute, vill det skall vara riktigt befäst innan. Det är lätt och inte konstigt om valpen vill behålla vad den anser sitt byte och inte komma direkt till föraren, ingen bra början att behöva jaga valpen ute när den försöker behålla det för sig själv.
Jag har den uppfattningen att när jag träna något är det inte klart vid det träningstillfället även om det gått bra, utan det tar en tid innan det fastnat, därför startar jag alltid med en övning som jag vet valpen klarar, och ökar svårighet i övningen efterhand och hoppas att ta ett steg längre vid nästa träning. Hon kan hämta och lämna olika träningsobjekt ett flertal gånger, men kan även springa fram till det vända och komma tillbaka, kommer alltid
hittills till mig, med eller utan det jag försöker få henne att hämta.
Inget tvång, bara korta stunder på hennes vilkor, så hon blir mer medveten i vad som gäller. Inne tennisboll och mindre dummy, jag sitter på golvet, i längan mindre vilt som bl.a. kaja, vaktel och liten kanin vilka hon tycker är intressanta och då väljer vi det. Hon tror det är något ätbart, får ta det försiktigt från henne, tills hon förstår att det bara ska hämtas och inget annat.
Vi tränar på det som är grunden, nämligen inkallning, stanna (sitta, stå eller ligg), då med röst, handtecken och signal, samt stimulera valpen att hämtar och levererar till föraren. Detta inför den inrikting som föraren har för sin valp.

Tidig inlärning har jag alltid tillämpat och förespråkat, något som valpen tar med sig framöver, vilket innebär att inte låta valpen får lära sig olater som inte accepteras som vuxen.
Och på så sätt tränar positivt utan att lägga tid på rätta till det som redan gått fel.
( Se bild under Aktuellt)