Stanna är ordet

2019-03-08 Det har nu varit några trista regniga dagar, motsatts till för en tid innan.
Vår dagliga träning har skett inom hus, varierat med lek och bus. Stanna är ordet, vid olika ställen där det lämpar sig, grind inom hus, ytterdörr samt nu även fritt fram på golvet.
Och den unga damen tar åt sig, det börjar fungera utan rättelse nu även ute. Hon har blivet mera intresserad av att hämta kastade olika apportobjekt.

Hon har fått chans att hämta vald dummy inne och nu även ute i marken, kommer fortfarande villigt till mig med det hämtade, och då med fart ut och in. Skiftar mellan att hon ska få spontanapportera och att sitta på signal och först på kommando hämta.
Nelly är med i gräsmarken, när de är nära varandra, ger jag lång signal, de sitter bredvid varandra, Robin ser hur Nelly gör och gör det samma. Jag bygger vidare på det jag vet att hon kan, och tar små steg mot nya uppmaningar och nya apportobjekt, längre avstånd mm.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt alt