Hängande på en björk

2019-05-05 Vi höll på med arbete i träddungen i trädgården, en granne vars far är trädgårdsanläggare kom och erbjöd sig att ta ned den gran som han sett, från deras trädgård. Denna välte för några år sedan vid kraftig blåst och blev hängande på en björk.
Har under åren, diskuterat med flera, hur man skulle göra, men inte kommit till skott.
Finns alltid risker med att börja såga i träd med spänningar, har därför avvaktat.
Han skulle nästa gång han besökte sonen ta såg och tillbehör med för att göra detta, en hjälp man inte tackar nej till!

Nu hade dagen kommit, grannen ringde, de tänkte komma och angripa granen.
Vi mötte dem vid granen, diskuterade hur det skulle göras, han föreslog hur han tänkt, och fick då göra på sitt sätt. Ett rep fästes högre upp från stege, det skulle hjälpa till att det inte skulle hamna på vår vedbunke om man samtidigt drog när han sågade.
Granen var hög ca 15 m, rotvältan hade rötter i luften på en sida, han sågade av granens nedre del, tog sedan bit för bit och granen gled ned efterhand. Lyckades passera veden och blev lägre efterhand, tillslut stod toppen i stöd av andra träd rakt upp. Och snart var även den i bitar, det hade gått över förväntan, utfört av en kunnig man och ett stort tack för hjälpen.
Nu blir det att samla bitarna för senare klyvning, till mera hanterbart, lämpligt för våra kaminer.
(Se bilder under Aktuellt)

alt alt

alt alt