Lätta att upptäcka

2019-05-11 Längs med ån och i kanten på det öppna fältet fanns det några hagtornsbuskar, nu fyllda med blomknoppar, på dessa vid flera platser fanns det nyckelpigor, en skalbagge, lätta att upptäcka i sin röda färg på täckvingarna. En färg som ska vara avvisande för fåglar, nyckelpigan kan även avsöndra en illaluktande vätska, men det finns ändå fåglar som äter dessa.
Det finns flera arter nyckelpigor, dessa som fanns här har svarta prickar i ett sju prickigt mönster en av de vanligast förekommande. Nyckelpigor är rovinsekter som har bladlös som sitt vanligaste bytesdjur, och räknas allmänt som ett nyttodjur.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt