Så gott det går

2019-05-23 Kan här erkänna att jag ser mycket på sport på TV, fotboll, ishockey mm.
Och dessa dagar är det VM i hockeyn som intresserar, nästan varje kväll är det något.
Men så kommer en kväll när inget på TV intresserar. Tänker då på annat att syssla med, tankar har funnits att ta kamera och försöka få bilder på de större djuren. När som nu vädret är passligt, vinden ligger rätt, där jag tänkt köra, då bestämmer jag att göra detta.

Kör upp till egen jaktmark, ställer bilen, har ett torn inte långt från denna, med utsikt ut över ett hygge ser från detta större ytor, flera hundra meter i olika riktningar. Ett hygge planterat med tall, där nu undervegetation börjat växa upp, busksnår, ogräsbestånd mm.
Tar mig försiktigt, så gått det går, upp i tornet förbereder kamera med stativ och börjar se mig omkring. Eter en stund syns rörelser längre bort, tar kikaren och ser att det en flock dovhjortar, följer dem i kameran men det finns stengärdsgårdar i mellan. Marken var längre tillbaka odlad innan den första gången planterades, därför genom korsas hygget av dessa gärdsgårdar vilket i detta fall hjortarna delvis skyms bakom. Har suttit och betraktat dessa, försökt finna luckor där de framträder, då en grupp lämnar de andra. Kommer mot mitt håll, går in i kanten på stor granskog, går bakom en gärdsgård som är emellan mig och en mindre del av hygget. stannar och hoppar in på hygget, börjar där beta. Har sett att en är större än de andra med början till större nya horn. Han leder de andra, även de andra är handjur men med fällda horn. Då stannar de upp, den större hjorten står och ser på min bil, som står andra sidan hygget. Då gör även de andra det, anar oråd och hoppar in i storskogen. Hjortar jag varit ikontakt med tidigare här har inte reagerat för bilen, men dessa gjorde det. Hade under tiden detta hände sett ett ensamt rådjur som visat sig ibland vid ett buskage.

Vänder åter blicken ut mot de större ytorna, en räv, var kom den ifrån, är ca femtio meter från mig, svänger runt med kameran, men av räven syns bara rygglinjen i växtligheten.
Den försvinner i ett tätare område, väntar att den ska komma fram, efter en stund ser jag den på väg från mig, den bär på något, försöker finna där den visar sig öppet, men det är inte lätt. Även räven kommer till en gärdsgård, men även här skymd av buskar, stannar till på denna innan den hoppar ned, ser den inte längre. Kan ändå i kameran se att det ser ut som storleken av en kanin som den bar på, vilket är omöjligt, här finns inga kaniner sedan långt tillbaka. Då måste det varit en unghare, som räven tog medan jag inte såg den. Kunde senare se att inga bilder var bra, alltid någon växtlighet i vägen som tar skärpan.
(Se bilder under Aktuellt)

alt alt

alt