Det blev så

2019-05-26 Hade i går kväll sagt till Rita, vaknar jag tidigt, kör jag en runda med bilen, har då kameror beredda om något intressant skulle visa sig. Har olika typer av biotoper att söka i och då även olika möjligheter att se de djur som finns där.
Det blev så, ljust men solen hade inte kommit upp, kör mot skogsområden, där är chans på de större däggdjuren. Får se vildsvin med kultingar, dovhjortar på flera platser, två kronhjorts hindar samt harar. Men det är en sak att se, en annan att komma i läge för foto.
Har på avstånd sett suggor med kultingar ute på ett fält, men de försvann bak buskar längs med vägen. Men plötsligt rusar två suggor över vägen framför bilen följda av kultingar, tar den mindre kameran, har den klar när ytterligare en vuxen passerar och fler små. Tar bilder genom framrutan, när alla med fart passerar. Hade innan även sett en större gris inte långt från vägen men bakom träd, den tog det lugnt, gick sakta iväg in bland träden.
Det finns mycket djur i rörelse och visar sig öppet på morgonen, men svårare att komma dem nära, de är först på plats och har koll på läget, flera har varit aktiva, nu på väg att söka skydd och lega under dagen.
Lättare att tidigt vara på plats mot kvällningen och låta djuren komma till en och man får se dem när de utan påverkan rör sig ute i marken och inte bara skrämda djur som flyr i skydd.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt