Är det bäst så

2019-05-27 När jag varit ute med Robin i gräsmarker har jag även sökt efter sländor.
Har sett få större, men på vissa platser små flicksländor. Har då lagt mig på knä, för närbilder på dessa sländor 23-30mm långa när jag kommit nära, utan att de flugit iväg.
Något jag inte sett tidigare var hur en sådan mindre slända som satt på ett vasstrå, hela tiden flyttade sig till baksidan av strået. Hur jag än försökte från olika håll få bild kröp den i skydd. Att denna lilla varelse hade instinkt att skydda sig på detta sätt förvånar, att de har sådana egenskaper överraskar på ett positivt sätt. Flicksländor finns det flera arter, att särskilja dem är inte helt enkelt, för det finns variation av färger och tecken inom varje grupp.
Fast jag antar mig veta vilka jag tog bilder på, skriver jag inte det, det kan vara fel, om någon med bättre vetande ser dessa bilder, är det bäst så.
(Se bild under Aktuellt)

alt

alt