Bark och ved

2019-07-06 Jag går mina rundor i trädgården, som jag brukar, då kommer jag till den hög av ved från den fällda granen. Fick jag se en skalbagge i blå färg, med långa spröt på ett vedträd. Detta tyckte jag var intressant, skyndade in efter kameran och den satt kvar, vilket resulterade i några bilder.
Väl inkommen och sett de tagna bilderna på datorskärmen, undrar jag på baggens namn. Det blir att först söka i böcker sedan på datorn, inte lätt med det stora antal skalbaggar som finns, söker på bilder, ser liknande, men inte helt lika. Men kommer fram till att baggen har namnet blåhjon, eftersom mycket stämmer med bild och text.

Detta finns bl.a. att läsa om Blåhjon.

Blåhjon är en skalbagge och tillhör familjen långhorningar. Den förekommer i hela norden förutom Island och allra längst i norr.

En fullt utvecklad skalbagge blir ca 9-15 mm och är mörkblå till violett. Blåhjonet lägger endast sina ägg i barrträd som är döende eller i timmerstockar där barken finns kvar.
Larven lever av tillväxtlagret mellan bark och ved. Larven lever under torr bark av tall och gran.

Inför förpuppningen gnager larven en 3-5 cm lång gång snett in i veden. I botten av denna gång gnager den sig en kammare som förseglas med grova träspån. Här sker förpuppningen. Då varje larv endast gnager en sådan gång äventyras aldrig träets bärighet.

Bästa sättet att slippa blåhjon i byggnader är att endast ha avbarkat virke på sådana ställen som kan ta skada när blåhjonet gnager sig ut.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt