Bilder på det vilda

2019-07-07 En lugn solig dag, tar mot kvällningen och kör till ett skogsområde med en inäga med slagen vall. Här har jag vid andra tillfällen fått se olika djur, och har förhoppning att åter få nya bilder på det vilda.
Ställer bilen i skogskanten och hoppas att de djur som eventuellt kan visa sig acceptera den. Har för avsikt att sitta i bilen med kameran på stöd i fönstret.
Har inte suttit länge förrän fyra suggor med kulltingar kommer fram, går och betar energiskt på det slagna fältet, på det nya gräs som kommit upp. De tycks inte bli berörda över att jag finns där och betar lugnt fram på fältet. Kan räkna till tretton kulltingar i olika färg nyanser bl.a. en vit med svarta fläckar, något som relativt ofta förekommer.
De går där en längre stund innan de åter går in i skog men återkommer efter en stund på fältet, betar sig fram och snart skyms de av träd och jag ser dem inte mer. Hade medan jag satt där hört både gök och trumpetande tranor, men det skulle hända mer.
(Se bild under Aktuellt)

                           alt

alt alt