Som jag kan skilja på

2019-07-21 Tar mig åter ut på en tidig bilrunda, men ser tidigt att det ligger dimma över fälten.
Det var inte det klara vädret som den första tidiga morgonen som gav ett flertal bilder på främst rådjursbockar som jag kan skilja på som individer. Får se flera hondjur några med kid, men ingen bock som gick att ta bilder på. Så olika kan det vara, men som jag skrev tidigare det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt för djuren är i rörelse. Ena stunden finns de där, nästa stund syns inget till.
Det har blivet mycket vanligt med att odla majs, något som tillför det vilda skydd och mat, och vid störning en säker tillflyktsplats. Annat blir det när det skördats och sädesfälten har tröskats, då öppnas det upp, skyddet blir mindre och koncentrerat till få platser.
Betfält och gräsvallar lockar med mat men ger mindre skydd åt det vilda.

Landskapets vyer har även ändrats, nu ser man vindkraftsverk och mängder med transportabla bevattningsanläggningar som står utspridda med vattenkanonerna på, vars strålar syns på långa håll i denna öppna mark.

Kommer fram till ett gräsfält. ser något brunt i kanten intill den mindre traktorväg jag kommer på, andra sidan vägen finns det majs.
Har förberett mig med kameran, när jag kommer närmre ser jag ett litet kid som går och äter, men ingen vuxen, kidet stannar till ser mot mig med sina bruna ögon, medan jag tar några bilder, för att inte störa kör jag vidare. Men något undrande, har modern lämnat kidet, som då borde legat stilla och tryckt för att inte avslöja sig. Medan hon har kärleksbekymmer på annat håll, tankar som inte har något svar.

Tar bilder på ett tranpar som går bland en flock med grågäss innan jag väder hemåt.
(Se bild under Aktuellt)

alt

alt