Av olika frön

2019-07-22 Några fåglar jag träffat på den senaste tiden när jag varit ute i markerna är gulsparvar, de är inte som gråsparvar och pilfinkar som regelbundet finns i anslutning till människor.
En fågel som tillhör det öppna lanskapet, med hagmarker, odlade fält, vägkanter och skogsdungar.
Lever av olika frön, men även av olika sädslag när de har möjlighet till det, även larver av insekter som de finner, då främst under häckning, när de söker sin föda på marken.
Hanen starkt gul, honan mera diskret i färgen, lever efter häckning i mindre flockar.
Kan vintertid söka sig till trädgårdar och deras fågelbord.

(Se även bild under Aktuellt)
alt alt