Ett flertal huvud

2019-07-28 Åter en tidig morgon, tar mig ut i marker med rådjur i det odlade landskapet.
Sädesfälten är inte tröskade, potatisblasten är hög liksom majsen på fälten efter riklig nederbörd, något som rådjuren utnyttjar för skydd och mat.
Är det något mörkt ute i de nu gula sädesfälten som ögat fastnar på är det ofta ett rådjurhuvud, är det en större bock syns horn, tillsammans med öronen, riktade mot något som närmar sig.
I mitt fall bilen, men kan även vara ett annat rådjur som finns på samma fält, bock eller rå. För rådjuren håller sina revir och kör bort oönskade gäster gäller både han och hondjur. Fick denna morgon se två hondjur, en som med fart blev jagad av ett annat rå, säkert av nämnd orsak.
Såg denna morgon ett flertal huvud på rådjur sticka upp, de kände sig säkra i sin omgivning, och kanske några rå hade mindre kid i följe, om inte hade det varit konstigt vid denna tid.
Fick även se en sugga med kulltingar i högsta fart passera på ett led strax framför bilen, nu kör jag sakta pågrund av mitt ärende att kunna se och få bilder på djur eller fåglar och kunde stanna när de sista av kultingarna passerade, men med normal fart hade det inte gått bra varken för mig och de sista kulltingarna.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt