Ett nytt uppehåll

2019-09-05 Efter ett nytt uppehåll av min Blogg, efter att på nytt gått igenom en större operation, nämligen höftledsplastik, byte av ledkula i en höft, börjar jag kunna röra mig mera fritt igen utan kryckor. Något som jag hade förväntat sig skulle ske snabbare, men som läkarna säger det är olika för alla personer hur lång tid det tar, vilket egentligen är fullt förståligt med vetskapen om det ingrepp som gjorts.

Utanför vår tomts södra sida har vi en längre sträcka mot de fält som lantbrukarna odlar, olika grödor varje år, nu har vetet stått och väntat på att bli tröskat en tid i väntan på lämpligt väder. För någon dag skedde tröskningen, och någon dag senare pressades halmen i rullar. Jag får alltid en känsla av att det ser fint och tilltalande ut med gul stubb med då spridda halmrullar.
Vi har en grind i vår stengärdsgård ut mot detta fält, längre tillbaka var det betesmark med betande kor och lätt att gå ut för mindre träning av hundarna, och även att plocka snöbollschampinjoner som kom i flertal på marken.
Stubben, potatis och betor var en tillgång när våra stående hundar som var pointrar tränades på den tid det begav sig, men även för spanieln fanns det bra möjligheter.
En granne med hästar såg även möjligheten att rida på den nya stubben för sitt intresse och hästar.
Men även jag får dessa tankar på träning, då främst med unghunden Robin.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt