Stora äldre ekar

2019-10-03 I vilthägnet på Årup, finns dovhjortar, de uppsöker nu det område där stora äldre ekar vid denna tid, släpper sina ollon, något som hjortarna gärna förser sig med.
Under året är hjortarna uppdelade i grupper med hindar och kalvar, medan de större hornbärande hjortarna håller ihop i större grupper.
Detta fram till brunsten då delar de större hjortarna upp sig i mindre grupper och man kan även då se kapitala hjortar, ensamma, utspridda i hägnet. Troligen utstötta av dominerade hjortar, som då samlar hindarna och bevakar dessa mot lägre stående individer.


(Se bild under Aktuellt)


alt

alt alt