Mera tid

2019-10-04 Det har, som jag skrivet tidigare, efterhand blivet mera tid med hundarna, och när jag även fått möjlighet att gå på marker som det finns chans till stöt på fasaner, gör att det blir mera intressant både för mig och hundarna.
Det är stor skillnad mot att bara gå och som jag bruka säga, ”torr träna” på marker där ingen vittring från småvilt finns. Det är vid vittring och viltkontakter som man kan påverka och lära sig att läsa sin hund, och dess beteenden, och känslan av trygghet infinner sig när hundarna sköter sig, gör som man tränat, och respekterar viltet på ett korrekt sätt.
Önskvärt hade varit att även få skjutit något över dem, i en för dem korrekt situation, men än har inte den möjligheten funnits.
Därför har apporteringsträning bestått av kastapporter med dummys och dött vilt, på land och i vatten.
Har haft möjlighet att apporter på större andjakter, men har av olika anledningar inte blivet av.

Försöker att hålla igång de fem yngsta, inför kommande jakter, och förbereda oss för det
och då inte minst för mig själv.
Tar bilder på Ila i sök, och i respekt för fågel.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

.