Retrierverjaktprov

2019-10-31 Vid ett retrieverjaktprov A EKL som hölls av SSRK/södra i Tollarpstrakten, var jag och Mats Eliasson spanielförare och hjälpte till med att stöta fågel till skyttar, för att få bedömnings underlag till dagens fyra domare. Det var jaktfasaner men även kungsfasaner och några rapphöns som fälldes. Mycket gående längs med stengärdsgårdar med olika buskage, där man kunde förvänta sig att fåglarna höll till.
Tyvärr på långa sträckor längs dessa i gräs och snår taggtrådar, i dubbla rader, lömskt för spaniel som med fart ska springa och jaga, och situationer uppstod när de studsade tillbaka när de möttes av dessa taggar. Mycket av detta var inte i bruk, men hade inte tagits bort.

Provade hundar gjorde prestationer som inte tilltalade, och fick avsluta prövningen, medan andra tilldelades både CACIT och CK ut till förtjänta deltagare.
Vädret visade sig på sin bästa sida, det blev en sen lunch pågrund av att domarna ville få provet klart, men då smakade maten ännu bättre.

Våra spaniels är intensiva jakthundar, ska söka och finna samt resa vilt och visa stadga.
Men de har en stark vilja att även hämta det som fälls över dem, men det får de inte för det ska andra hundar göra. Därför är det en nackdel att gå på dessa jakter, och man måste hela tiden vara på vakt som förare, och har man kontakt med hunden fungera det. Men många gånger sker det bakom buskage och man hör uppflog och skott, och hoppas då att hunden inte knallar på den fågel som fallet skjuten över dem. Det brukar bli någon sådan ofrivilig hämning från någon av hundar under en sådan dag, vilket man som förare inte uppskattar.
Hade inte kamera med denna jaktdag.
(Se bild under Aktuellt)