Tar för sig av

2020-01-12 Kommer körade med bilen, ser att det finns mycket gäss på ett fält som odlats morötter och då finns rester från dessa på marken som gässen tar för sig av. Förbereder med kameran i fönstret, vet av erfarenhet att så länge bilen är i rörelse, accepteras den mer än om man stannar, uppfattas då mer som ett hot av gässen. Saktar in och tar bilder, gässen grå- och sädgäss med sträckta halsar börjar gå längre ut på fältet, och när jag stannar, lyfter de närmsta och slår längre ut.
Allt blev som jag förväntat mig, fick några bilder och gässen gick kvar fast längre från vägen.
(Se bild under Aktuellt)

alt

alt