Några chanser

2020-01-16 Mats E och jag gjorde ett nytt försök att träna våra hundar under jakt, främst då våra yngre på Stensnäs marker där vi hade fått möjlighet att fälla fasan för dem.
Vid denna tid och efter flera jakter är fasanerna väl medvetna om vad som är på gång med folk och hundar i marken, löper i första hand undan, eller lyfter på avstånd. Viljan att trycka är borta, liksom mycket av vegetationen som ger skydd är mindre, och detta påverkar.
Men vi fick några chanser, där fasaner lyfte i hundarnas närhet och vi kom till skott med efterföljande apportering. De unga visade sig lugna i skott och flog, vilket vi hade kontroll på sedan tidigare. Efter att fikat tog vi nytt område då med äldre hundar, och där fälldes ytterligare en tupp, till de två vi hade från tidigare. Härligt att i fint väder få gå fritt på dessa marker, med spaniel i på många områden i fin biotop för fasaner, och efter en ny runda kände vi oss nöjda, och vill tacka för detta.

Hade gått och tänkt på hur högt det var där Robin hoppade från nocken på taket till den förmodade gamla jordkällare som vi passerade när vi jagade förra gången. Tog mig dit och konstatera att det var ca 2,7 m till marken, hade nu kamera och tog bilder.
(Se bild under Aktuellt)


Här hoppade Robin från nocken                                              Robin med tupp

alt alt