Hon gör det bra

2020-01-20 Har tagit med Robin ut i en kuperad betesmark med buskar, snår och bitvis högre torrt gräs, en tilltalande spaniel biotop.
Har lämnat bilen och gått en bit när en fasantupp lyfter en bit fram, slår i ett mindre buskage.
Går mot detta men hinner inte dit förrän en fasanhöna flyger därifrån, låter Robin söka, ser på henne att det är intressant, går mot där hönan flög, ser skymten av en springande fasantupp en bit fram. Förstår att fasanerna flyger och springer i snåren, Robin söker med fart på den vittring de lämnar. Går ut i ny mark, hon gör det bra, vilket glädjer, tydligen vittring även här.
Hon är inne i ett busksnår när en hare kommer ut på baksidan. Springer öppet uppför en slänt, tar då bilder. Robin är ute från snåret och vänder in ett par gånger, står själv stilla för att se hur hon gör, ser att hon känner vittring. Men har ingen aning om hon var i kontakt med haren, men är påtagligt intresserad. Jag går efter där haren sprang och Robin är på spåret, när hon kommer på krönet där haren försvann stannar jag henne med pipan.
Hon får söka på nytt i ett busksnår som jag ser igenom, då reser hon tre fasaner, två var tuppar som kacklande flyger iväg, hon stannar sittande och jag går runt och berömmer henne. Säker har vi haft fasaner springande framför oss, och då stimulerat henne i söket, och gjort att hon nu gått in i taggiga snår, bättre än tidigare. Det fortsätter på detta sätt, en ny fasantupp lyfter en bit fram, utan kontakt, åter bekräftas att de löper undan.
En tur som gav mer än väntat, tycker att hon nu har tagit ytterligare steg i rätt riktning.
Marken var på flera områden vattensjuk, och leran hade klätt skorna, försökte med pinnar få bort det största, skulle haft stövlar, men det var inte planerat från början att hamna här.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt