De större snåren

2020-03-12 Har just avslutat lunchen, när vi får besök av en ofta återkommande valpköpare Timmie O. Han har en hund, Smedmästarens Bosse, en Ila valp som är jakttränad.
Timmie har bra möjligheter med marker för småvilt och Bosse har han lyckats bra med, och fällt flera vilt över honom och vars bedrifter vi gärna följer.
Och Timmie väntar även på en ny valp i Ilas senaste kullen.
Jag hade själv tankar på att ut i marken en stund med Robin, frågar därför om han vill följa med och efter att fikat, blev det så. Kör då till ett nära markområde där jag gått några gånger tidigare. Eftersom Timmie också är intresserad av fotografering, ger jag honom kameran medan vi söker oss fram i marken, och det blir några bilder.
Robin är ingen som hänsynslöst springer i de täta snåren, men hittar öppningar som hon följer, några snår är stora och samman hängande och hade hon inte visat att hon klarade viltkontakter även i dessa, hade jag inte låtit henne försvinna in i de större snåren. Tror mig se på henne att där finns fasaner, som troligen springer och vi får ingen stöt.
Har fasaner möjlighet att springa undan gör de det, hellre än att trycka, och efter att på denna mark fått stötar, vet fasanerna vad som väntar och drar iväg i dessa större snår.
När vi gick fick vi se årets första tranpar som passerade oss flygande, de har under flera år häckat i området och var nog för att rekognosera.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt