Hade lagt sig

2020-03-14 En fin solig dag, utan nämndvärd blåst. Tvärt emot för någon dag sedan då stormbyar drog fram, med mängder av brutna grenar nu liggande på marken, över hela trädgården, mycket från valnötsträdet men även en större gren full med knoppar från ett päronträd.
Vårt största äppleträd som till hälften var dött, hade lagt sig över en större sten och in ett annat äppleträd, konstaterade att det var röta i stammen vid markytan och det kändes att det var passligt väder att ta hand om detta. Tanken var att det skulle fått vara kvar, tyckte det skulle vara bra att placera fågelholkar på, men så blev det inte.
Det blev att starta en eld på baksidan och elda upp efterhand alla de mindre grenar som vi klippte bort från de grövre och det blev åtskilliga skottkärror som plockades upp, forslades bort och eldades. Motorsågen fick kapa grövre grenar till ved, och efter flera timmar finns nu endast bara den grövre stammen med grenar kvar, vilken även kommer att sågas till ved.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt