Skulle få återgå

2020-03-24 Jag har varit vid ån och fiskat några gånger men bara kortare stunder, mycket pågrund av det fortfarande höga vattenståndet, som gör att det är få platser som går att komma till. Gjorde ett försök på en svårtillgängligt sträcka, inte bara vattnet som brer ut sig utanför själva ån, utan nedfallna större träd som ligger inte bara i ån utan även på kanten. Buskar, snår och grenar gör det svårt, får hela tiden se var man sätter fötterna. Skulle man hamna i den strömmande ån skulle man inte klara sig, så det gäller att vara försiktig.
För ett tag sedan fick jag en öring jag släppte tillbaka, och på hemvägen från denna dags fiskeförsök, högg det, en mindre men stridbar öring, åter en som jag då tänkte skulle få återgå i ån.
Kunde efter en stund få upp den på fast mark, den hoppar och snurrar linan runt kroppen, ska lossa wobblerns krokar, ser då att den är skadad i munnen en bit hänger utanför käken och den blöder. Då var det inget annat än avliva den, något över minsta tillåtna måttet med en vikt på1,6 kg.
Nu är det fiskepaus i tre dagar, blir det passligt väder efter dessa kommer jag prova igen.
Fick en fin bild på en orädd rödhake, detta tack vare att kameran fanns med.
(Se bild under Aktuellt)

Den skadade öringen

alt