Lågt över vattnet

2020-05-10 Under den fina kvällen med storlommarna, fick jag ett kort besök av två andra fåglar som kom flygande och satte sig på stenar i vattnet vid strandkanten inte långt från mig där jag satt.
En fågel som sitter något framåt lutat med vippande rörelser. Man träffar på den vid insjöar, eller rinnande vattendrag gärna vid steniga stränder som vid ån när jag fiskat. När man stöter upp dem flyger de lågt över vattnet med höga drillande ljud, där av namnet som är drillsnäppa.
(Se bild under Aktuellt)
alt alt