De två tupparna

2020-05-12 Tar några hundar i bilen, tänker gå en runda med dem.
Kör till vår jaktmark, ställer bilen på en infart vid en grind till en betesmark, där finns en åkerväg mot den cykelväg som gjorts på en tidigare järnväg, där jag tänkt gå.
Betsmarken håller på att växa igen, slånbuskar bildar större buskage, nypon och björnbär växer in i dessa, till en svårgenomkomlig vägg, gräsytorna blir mindre i den stenrika marken. Marken korsas av flera stengärdsgårdar, som för i tiden utgjorde gränser då man odlade jorden. När jag passerat grinden som står öppen när betsdjuren inte finns där, bakom ett större snår i solen mot buskar går en fasantupp, försöker smyga undan när den ser oss.
Stannar och tar bilder, då hör jag en annan tupp gala på min andra sida, då finns det minst två tuppar. Vi fortsätter, går en längre sträcka, har jakt båda sidor om cykelvägen, ser övergångar från de större vilda djuren på olika platser. Vänder, går tillbaka samma väg, kommer åter till betsmarken, ser efter tuppen, den finns på samma plats nu i sällskap med en höna som kryper in i snåren. Då hör jag åter den andra tuppen nära mig, går och sätter hundarna i bilen, tar en stol med mig tänker sätta mig i solen en stund och avvakta.
Mellan de två tupparna i det större snåret har jag en mindre tunna med säd. En spiralfjäder i botten som vid beröring släpper säden. Tror nog fasanerna har funnit den, däremot har vildsvinen missat den. Då kommer en törnskata, sätter sig i toppen på snåret helt nära mig och börja sjunga. Hör åter den andra tuppen, går runt en gärdsgård sätter mig där med blick över snår och fält, då spelar han. Ser genom snåret hans flaxande vingar, tillslut anar han mig springer snabbt över fältet i nytt skydd. Det är med glädje vi konstatera att de har etablerat sig i området, vi jagar dem inte, men det är bra med vilt vid träning på hösten för våra spaniels.
Vi har sett flera hönor samtidigt, och förra året även större kycklingar just här. Därför hoppas vi att nya kullar kommer fram.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

                                                      alt