Gör ett spel

2020-05-19 Kör sakta på den mindre vägen som går genom vår jaktmark ser mig omkring. Bakom en gärdsgård och buskage skymtar jag en springande fasantupp, har kameran framme men finner ingen lucka i buskaget, kör för att hoppas få en öppning. Det öppnar sig, ser chansen, men en mindre gren tar fokus och tuppen är borta, fortsätter en bit, ny öppning ser en tupp som går in i busksnår. Han den dit så snabbt tänker jag något förvånad, då kommer en ny tupp in i öppningen, efter den andra. Stannar till på en sten och gal och gör ett spel med vingarna innan den går in i samma snår som den första.
Troligen var det de jag såg när jag gick med hundarna för några dagar sedan, båda håller sig inom ett mindre begränsat område och har då även sina hönor där.
Åter känns det bra att ha dem här, en jaktmark utan vilt har inget värde, även om vi inte jagar fasanerna är känslan den samma med dem.
(Se bilder under Aktuellt)

alt alt