Veta att allt sitter

2020-09-14 Har under flera dagar varit ute med några hundar i jaktträning på olika markområden. Det har då blivet varierande biotoper, som smalare remsor med träd och andra områden med omväxlande höga ogräs bestånd. Men har inte haft någon framgång att fått vilt för hundarna, vilket jag var ute efter.
De har fått arbeta och bara det att de fått röra på sig i ny mark ger även något.
Men ska man ställa upp med hundar på arrangerade jakter vill man vara förberedd och veta att allt sitter, som bl.a. respekten inför stött vilt.
(Se bild under Aktuellt)

Ila i sök                                                                                     Boy i sök

alt alt