Inte går efter

2020-12-29 Åter jakt på drivna fasaner och änder, är med som hundförare i indrev och slutligen i drev för att få fasaner på vingar.
Vi hade hård blåst på jakten för någon dag sedan, detta hade ändrats till dagsregn, i dag.
Det blev att ha regnställ, för att hålla det blöta ifrån sig. Något mindre med folk mot tidigare drevjakter, men många ändå.
Hade Boy, Ila och Robin med, försökte hålla dem kort, men inte det lättaste i de täta buskage och majsfälten, med mycket springande fasaner i drevet. Känner att jag måste använda pipa alltför ofta, men har inget val, vill inte att någon av mina hundar stöter längre fram och många fasaner samtidigt kommer på vingar, vilket inte gagnar jakten.
Och jakt på detta sätt ger inga bra provhundar, förutsättningar med flera lösa hundar i arbete, hundratalet skott, mängder av springande fasaner framför, flera som lyfter samtidigt för hundarna.
Hur ska då den tränade hunden stanna i skott, eller i respekt för alla de stötta fasanerna, vilket är en omöjlighet. Det man vill se är att de respekterar lyftande fasaner och att de inte går efter, utan återkommer till mig.
Detta är något helt annat än att gå tyst själv på jakt eller träning under det att hunden söker, finner en fasan, stannar i flog och skott, och först på order söka på nytt, eller i bästa fall fälls ett vilt som hunden får order att apportera.
Mina hundar är tränade för detta och vet vad som gäller, men i de annorlunda påfrestande situationer som på de jakter jag beskrivet, tänjer hundarna på hur de ska agera.
Ser hur de stannar till men fortsätter i söket som ofta blir större än det skulle vara.
Spaniel är stötande och apporterande hundar, ska ha en stor vilja att apportera, och här i drevet får de inte det, fast att de ser fallande fåglar och vill då hämta. Har med signal fått stoppa någon som har tankar åt det hållet.
Detta gör att den spaniel som inte får apportera stött skjutet vilt, ändra sig efter ett tag, släpper blicken på den bort flygande fågeln, tycker sig gjort det den skulle, vänder och ser frågande på föraren, vad händer nu. Slutar att markerar och om det då fälls fågel, måste den dirigeras mot platsen, ett mycket sämre läge att göra ett bra snabbt arbete särkilt om det är en skadad fågel som lämnar platsen för nedslaget.
Om man tänker sig att få framgång på jaktprov, utsätt inte din hund för dessa drevjakter, tänk innan vad som kan hända, för efteråt när det hänt är det försent.
Och här har man ett problem, man vill aktivera sin hund och sig själv, och snart har man hundar som inte duger som provhundar, men gör det man förväntar sig på dessa jakter.
(Det blöta vädret gjorde att inte var lämpligt att ha kameran med, därför inga bilder från jakten.)

(Se bild under Aktuellt)