En matplats

2021-12-23 Vi har som tidigare år en matplats för småfåglar utanför köksfönstret.
Där vi har ett stålstativ med armar där man kan hänga automater med solrosfrön och hållare för talgbollar. Detta stativ står i gränsen mellan vår och grannens tomt, vid grannhusets gavel finns en buske budleja som utnyttjas som mellanstation och skydd för fåglarna när de besöker maten liksom i vår tujahäck.
De fåglar som regelbundet finns där och är flest i antal är gråsparvar och pilfinkar.
Den mat de föredrar är främst talgbollarna där några hållare även finns i häcken.
Jag sitter och ser på hur olika arters fåglar har olika beteenden till maten, främst pilfinkarna men även gråsparvar kan sitta på automaterna och bara riva ut solrosfrön, som ett tidsfördriv, det faller frön hela tiden, jag kallar dem för sabotörer, men som väl är finns det andra arter som plockar dessa frön på marken.
En annan grupp fåglar som också är flera av är talgoxar och blåmesar, de kommer till hållaren med frön tar ett frö flyger iväg ofta till den nära busken, sitter och hackar för att komma åt kärnan, men även talgbollar och ett nät med fett intresserar dessa.
Här finns fåglar av många arter i ständig rörelse.
(Se bild under Aktuellt)

Vill önskar alla vänner och bekanta samt läsare som besöker vår Hemsida/ Blogg.

                   En God Jul och Ett Gott Nytt År!

alt

                                                                                                                            alt