Många arter

2021-12-25 Vid vår matplats för småfåglar, finns nu många arter som är i behov av mat,
flera individer av arterna bofink, grönfink och bergfink finns regelbundet.
Fåglar som har en kraftigare näbb, rullar solrosfröet i näbben finner dess svaga punkter och öppnar det på så vis, men har ändå olika beteenden när de söker mat.
Grönfinkarna gör som sparvarna sitter vid automaten tar ett frö som den skalar, men hoppar även omkring på marken efter frön, som sparvar, pilfinkar, bofinkar och bergfinkar gör.
Inget går till spillo, hamnar frön på vår sida är hundarna där och tar det de finner.
Med ett stort fågelintresse är det lätt att bli sittande vid fönstret och se på fåglarna för att det vid tillfällen kan komma andra fåglar mera intressanta som hälsar på.
(Se bild även under Aktuellt)

Grönfink hona                                                                          Bofink hane

alt alt