Befästa signaler

2022-01-05 Har varit ute med Aya på olika marker, tränat med att bl.a. befästa signaler, de tre olika jag använder. En kort för kontakt och vändsignal, två korta till inkallning samt en lång för att stanna. Aya har svarat bra på dessa. Men har ett mera självstädigt beteende, är orädd och undersökande, söker inte kontakt genom att stanna och undra, vad ska vi göra nu?
Har ett snabbt rörelsemönster med stor jaktlust, söker med nosen i marken, finner då alltid något att tugga på och äta, som bl.a. bajs från fåglar, hare och hjort.

Gick med henne i koppel på en lantbruksväg, såg att det låg en förpackning med utspottat snus i kanten där Aya gick, i ett nafs tog hon och direkt svalde den, inget jag förväntat och inget jag hann göra något åt. När hon har funnit större saker som ett större ben och i ett fall en gåsvinge, rester från en död sork mm, under fritt sök har hon kommit och lämnat det till mig.
Har som tidigare unga hundar jag haft, letat efter sork, när vi går i högre torr gräsmark, markerar och då kör hon med huvudet in i tätare områden tydligt markerat att där finns något.
Försöker att avbryta med att säga nej, eller en kort signal, detta är något som när hundar blir äldre inte bryr sig om, för då vet de intressantare vittringar att söka.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt