Lockat dit fåglar

2022-01-07 Har en tid lagt ut slaktrester på fältet utanför tomten. Det har lockat dit fåglar som intresserar sig för det, som kråkor, skator och korpar, men även större rovfåglar som ormvråkar och glador.
Har kunnat sitta vid öppet fönster på ovanvåningen med kamera och fått till det med bilder.
Det som inte fåglarna tagit tillvara på dagen, har ofta varit borta under natten, spår efter räv när det var snö indikerar var det tar vägen.
Revben från dovhjort har hängts upp i träd på baksidan, där är regelbundet småfåglar och tar för sig. Det är bara smått de får bort men det ger ändå något för deras behov.
(Se bild även under Aktuellt)
alt alt