Kraftiga steg

2022-01-09 Sitter i fönstret med kameran liggande på stöd på fönsterkarmen, det är lugnt bara några kråkor som finns vid en utlagd gås. Men glador och vråk flyger i närområdet.
Då kommer en större fågel flygande lågt över marken, landar på fältet men skymd från mig av buskar, tänker först att det är en ormvråk. Efter en stund kommer den fram, ser då att det är en havsörn som med stora kraftiga steg närmar sig gåsen, ser sig omkring, börjar sedan äta medan kråkor visar respekt och finns på betryggande avstånd runt örnen.
Ett oväntat besök, även en andra örn slog ned i toppen på en av våra större granar under tiden den andra var på marken, försökte flytta kameran men den såg det och flög.
Besöker varade i sex minuter innan den på marken lyfte och drog iväg.
Vilken flax att jag var där på plats när detta hände.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt