Vid ett buskage

2022-07-02 När jag varit ute i betesmark bland buskar och kärr med kamera för foto av sländor fick jag se några fjärilar som flög vid ett buskage tog mig tid för att om möjligt få chans att se någon på närmre håll. Och efter ett tag var det två som flög lägre och satte sig på fotoavstånd, då kunde jag se att det var arten busksnabbvinge, som har sin värdväxt i arter i plommonsläktet.
I Sverige och västra Europa är det främst slån, som finns mycket av i området och var en del av det buskage fjärilarna flög vid.
Går att bl.a. läsa: Busksnabbvinge förekommer i Sverige från Skåne och Blekinge till Öland och östra Småland, där den har sitt främsta utbredningsområde.
Tillhör en fjärilsart i familjen juvelvingar, vingspannet varierar mellan 30-35 millimeter, på olika individer.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt