Alla stadier

2022-09-19 Nypon med namnet vresros är en vildväxande rossort som lämpar sig för att planteras i häckar. Vid andjakten för någon dag sedan kom vi till en plats med en längre planterad nyponhäck med alla stadier från blommor till stora röda nypon som lyste på långt håll.
Borde vara mat för fåglar men även värda att plocka och använda i mat eller dryck med sitt stora innehåll av C vitamin. Även växtens växtsätt ger ett skydd för det vilda och säkert attraktivt för insekter. Dessa nypon är betydligt större än de vilda nypon vi påträffar ute markerna.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt