Många koltrastar

2023-02-03 Vi har många koltrastar i trädgården säkert minst ett femtontal. Orsak är det milda vädret utan frost i marken är daggmaskarna på åtkomliga för trastarna som söker dessa på de klippta gräsytorna.
Men ser även hur de söker på platser där löven under träden ligger kvar lyfter på löv och rör omkring. Det var innan de senaste dagarna med kall och frusen vit mark.
En annan orsak är att vi i höstas köpte säckar med vad vi kallar fågeläpple vilka vi nu dagligen lägger ut, och det är koltrastarna som främst tar för sig av dessa.
De äldre hanarna svarta i olika nyanser med gula näbbar, någon svart med brunaktig näbb troligen årsunge, samt de bruna honorna med brun näbb även de något olika i fjäderdräkten.
Stridbara mot varandra, kör bort och små korta strider kan uppstå. Flera är inte särskilt rädda kan passera dem på några meter och de stannar kvar.
Satte mig på en stol och tog bilder på trastarna bland träden och gräsytorna i vår dunge.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt alt