Bara en tidsfråga

2024-05-12 Ett par koltrastar har fått ungar, har följt föräldrarna som sökt mat och samlat i näbben. Har sett hur de försiktigt kommit och lämnat ett område längst ned bland träd och buskar i trädgården. Förstår att deras bo finns där, har gått försiktigt och sett bakom buskarna som håller på att få blad, där på en hylla mitt på stengärdsgården finns boet. Ser ungar som gapar efter mat, och ger då ljud ifrån sig. Boet är lätt tillgängligt för en katt, men när vi fick ny granne försvann den förras fyra katter, som regelbundet var här. Vilket vi tycker är skönt att slippa ha dem här med tanke de häckande fåglarnas ungar. Men skatorna finns kvar och det är bara en tidsfråga innan de finner boet.
När ungarna blivet större och även honan lämnar boet för att söka efter mat, händer det som sker varje gång och hänt år efter år. När ungarna hör föräldrarna komma ger de ljud och gapar för att bli matade. Men de vet inte att det är skatan som liksom jag har listat ut var boet finns och åter blir ungarna mat till skatans ungar. Jag som de flesta vill inte att detta sker, vill inte ha dessa skator här, tar den svagastes parti, men skatan är den fågel den är och fågelungar står högt på listan när de är i boet eller lämnar boet eller holken. Har sett hur dåligt flygga koltrastungar om de levt så länge, angripets av skator, som på sitt brutala sätt hackar ihjäl dem.
Och någon dag senare har det förväntade hänt, boet är tomt.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt