Vår största geting

2024-02-18 Med värmen kommer det fram insekter, har de senaste dagarna tagit bilder på, en bålgeting ca 35 mm, vår största geting, en övervintrande drottning som nu ska finna plats och bygga bo, ofta i trädens ihåligheter men även på andra platser och som är befruktad innan hon övervintrade och kommer att bygga upp ett nytt samhälle. De först kläckta avkommorna som samtliga är arbetare och består av sterila honor, vilket gör att drottningen kan helt ägna sig åt att lägga ägg. Bålgetingen är en rovinsekt tar andra insekter som bl.a. flugor, bi, fjärilar och sländor mm.
Bålgetingen har ett lugnt beteende och angrepp på människor sker sällan, på minner mer om en humla.

(Se bild under Aktuellt)
alt alt