Smedmästarens Blogg

Lämnar havet

2020-11-13 På hösten leker havsöringen, återkommer till de platser där de har en gång kommit ifrån och lämnar havet för leken i sötvatten.
Så görs även i Skräbeån, där nya lekplatser i ordningstälts på flera olika områden i ån, genom att lägga ut sten och grus för att göra det lättare för öringen att fortplanta sig.
Ofta finns de på grundare vatten där man har möjlighet att se de lekande fiskarna. Som konkurera om de bästa platserna, hanar som vill ligga i rätt position vid den äggläggande honan. Ett skådespel att titta på, med snabba rusningar, ibland över vattnet.
Har vid några tillfällen i höst, stått vid lekplatser för att ta bilder men inte lyckats särkilt väl.
Mörkare dagar, blänk i vattnet är några av orsakerna till detta, för fisken har varit där, men de är även skygga för det som sker ovan vattnet, rörelser gör att de drar iväg, att stå stilla vid lämpliga platser och vänta ger ofta bäst resultat.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

Tog en stund

2020-11-12 Mörka mulna men milda dagar har vi haft en tid, man kommer in i en annan mera passiv rytm. Men en dag blev det att åka till skogs för att se efter trattkantareller, svampar som är svårare att nu upptäcka bland löv och saknaden av sol och ljus.
Rita plockade, när jag fann kallade jag på henne som tog vid. Det blev inga mängder men många nog att det tog en stund att rensa, från skräp och insekter i form av mindre sniglar.
(Se bild under Aktuellt)


alt alt

Vi kallar jaktfasan

2020-11-09 Den vanligaste fasanen vi ser i våra marker, är den vi kallar jaktfasan, en fasan som är en avelsprodukt av olika fasaner och kan därför vara väldigt olika i färger, från röda och mera gula till mörka som går i blå och gröna nyanser. Finns i olika typer och egenskaper avlade för ett visst syfte. Några mera trogna sin utsättningsplats medan andra vandrar iväg och sprider sig längre sträckor. Några är mindre och lättare och bra flygare andra tyngre och har lättare att trycka vid jakt över hund.
Vad som är gemensamt för alla är att de är vackra fåglar, särskilt tupparna har tilltalade mönster och är färggrannare än hönorna. Hos fasaner som övriga hönsfåglar har hönorna en diskretare skyddsfärg som skall smälta in i vegetationen vid ruvning och med kycklingar, blir då svårare att upptäcka för predatorer.
Den vanligaste typen går i rött ofta med vit halsring och benämns för ringfasan.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt alt

Löv bara försvinner

2020-11-08 Vi har stora gräsytor i trädgården som nu under hösten täcks av nedfallande löv från träden. Där det samlas flest blir under valnötsträdet med sina stora löv men även under andra träd. Längre tillbaka räfsade vi, körde med uppsamlare samlade i säckar, lastade på släp med höga lämmar, ett både drygt och tungt arbete för att sedan till tippen och mer arbete för att få bort allt från släpen.
Men för några år sedan började jag köra sönder löven med den stora gräsklipparen som blev finfördelade och efterhand kom ned i jorden på gräsmattan. Troligen med hjälp av mängder med daggmaskar som vi har i dessa ytor. Ett trevligare sätt och bekvämare som även blir ett gödslingstillskott för gräset.
Men blir lika förvånad varje gång hur alla löv bara försvinner.
Och störst effekt blir det på de större tyngre löven, medan björk och boklöv mera virvlar omkring, men även de får ge sig, när jag kör när det är fuktigt.
Kommer säkert att få köra igen, för det finns mer löv på träden.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt alt

Unga hundar

2020-11-07 När nöjda valpköpare hör av sig och skickar fina bilder på sina dukiga hundar blir man glad, och vill gärna att fler ska få del av detta.
Timmie Olsson är en av dessa, han har två cockrar Smedmästarens Bosse efter Ila och Tom nu snart 3 år, har en bild som visar honom apporterade en räv som han stött i tjörne buskage, som sedan skjutits och han får hämta.
Hans andra hund Smedmästarens Fly ”Sally” efter Ila och Boy nu 8,5 månader apporterande nyskjuten hare.
Två finna prestationer av unga hundar, som visar vad mindre hundar kan med vilja och jaktlust. Hundar som tidigt fått lära sig jaktliga grunder, ställts krav på och som kommit i kontakt med vilt under kontrollerade former av jakt. Detta genom Timmie som har mycket stort intresse och som har tillgång av lämpliga marker.
Det hjälper inte med bara duktiga hundar utan för att det ska bli riktigt bra måste även föraren hålla minst samma klass.
Spanieljakt kräver ett samarbete mellan hund och förare, inget blir bättre än den svagaste länken.

Har fått lov av Timmie att visa bilderna, något som kan inspirera andra att träna inför kommande jakter med sina unga hundar.
(Se bild under Aktuellt)

Sally med hare, bild Timmie O

alt

 

Sedan en tid bokad

2020-11-06 Denna dag var sedan en tid bokad som hundförare för rough shooting på närliggande gods.
Men ett telefonsamtal från jaktledare som berättade att det var personer som konstaterats ha covid 19 på platsen, blev att jag bestämde mig för att inte utmana ödet utan drog mig ur.
Och som läget nu är med stort antal smittade i kraftigt ökande i vårt område kändes det befogat.
Vi som tillhör den grupp över 70 som ska vara mera utsatta än andra och bör göra vad vi kan, och mycket beror på hur vi själv agerar. Detta med hänsyn både till oss själv men även för andra och våra familjer.
Hur det blir med kommande planerade jakter med mycket folk får tiden och utvecklingen visa och får jag ta ställning till situationen då!

Kör med bil på vår jaktmark kommer en då dovhind med kalv och passerar framför mig över öppen mark på väg till skogen andra sidan, kan ta några bilder innan de försvinner in i skogen. Innan vänder hinden sig om och ser mot mig.
(Se även bild under Aktuellt)

alt alt

Kontakt med gris

2020-11-05 Sonen Jonas hade bjudit in till en jakt inte långt från vår bostad på av honom arrenderad mark. Med i första hand inriktad på vildsvin och som alltid räv om tillfälle gavs.
Mycket planerat och väl organiserat, vid samling vid deras hem togs förutsättningar för dagens jakt, med bl.a. säkerhet och pass.
Första området skulle besättas och jagas av var Jonas ensam hundförare med sina grishundar, och när alla var på plats började han söka. Och det blev efter en stund kontakt med grisar i omgångar, flera såg gris och fick även skjuta liksom räv. Några grisar fick lämna in, och det hade hänt mycket på flera pass. Satt i ett torn med ibland hårda vindbyar som gjorde att ögonen rann och vinden kylde fast det var höga temperaturer i luften. Efter att jakten i första såten avslutats var det bjudit på lunch ute i det fria, vilket vid det laget smakade bra.
Ny utsättning och nu två hundförare som gick in från två håll, åter kontakt med gris och innan jakten avbröts var det fällt gris och även en räv.
Hade som en av få inte fått se vilt från de torn jag satt på, men en fin dag ute i marken.
När jakten var över skulle skjutet vilt samlas ihop och tass omhand, och mera efterarbete fanns att göra.
(Se även bild på Aktuellt)
Vy från torn
alt alt

alt

 

Drivna fasaner

2020-11-04 Första fasanjakten på drivna fasaner denna säsong på Trolle-Ljungby.
Var med som hundförare med apportering och att gå i drevet med hundarna.
Mycket fågel som kom i den för dagen kraftiga vinden och skyttet blev då svårare.
Även här påverkat av pandemin, och svårt att vid samlingar och lunch att följa de rekommendationer med avstånd som nu med ökat antal smittade skärpts.
Tre drev innan lunch med indrev och apporteringsuppgifter.
Vid indrev hördes på radion att räv visat sig i in drevet och när vi från vårt håll skulle driva, kom en större fin räv och visade sig ett kort ögonblick strax framför oss, men kastade sig in i planteringen där den kom ifrån. En skytt kom och tog pass där vi sett räven, men en hare var det enda som visade sig och den fick springa vidare. Räven smet ut på annan plats och klarade sig, efter drevet och apportering var det lunch.
Efter lunch transport till nytt område, där sades att en rävkull hade varit och stört, och det visade sig även med få fasaner och som inte ville flyga som tänkt.
Åter tillbaka i tidigare marker med fördrev och mycket fågel, här fick hundarna många stötar.
Och vid tidigare drev många apporter under dagen. Växlade om med hundarna som alla fem var delaktiga i jakten. Märkte att Robin nu följde med blicken liksom de andra på vad som hände och skyttarna, nu mer medveten om vad som skulle apporteras.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

alt alt

 

Fler artiklar...

Sida 5 av 352

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>