Smedmästarens Blogg

Grävt ned lökar

2022-01-01 Vi tycker båda om blommor och en av Ritas favoriter under den mörka tiden på året är amaryllis.
Hon har efter blomning på våren grävt ned lökar som får stå i marken till det är tid att ta upp dem innan frosten och det har lyckats med att de sätter nya knoppar och åter blommar.
Förra året fann hon en ny mindre sort rikt blommande amaryllis, varje stängel hade sex blommor, väldigt imponerade med alla dessa blommor.
Och när det nu fanns nya att köpa av samma sort blev det så.
(Se bild under Aktuellt)


alt alt

På rad

2021-12-30 Mitt intresse för fåglar tvivlar troligtvis ingen på som läser min Blogg.
När det kommer en flock flygande sångsvanar på rad under en jakt kan jag inte låta bli utan tar bilder på dessa.
Svanar som håller till på fälten under vintern för att ta del av det ätbara som finns.
Här i södra ändan av Sverige är det ofta barmark mestadels under vintern, och den höstsådda säden har kommit en bit på väg vilket sångsvanar och gäss utnyttjar.
Men även fält med potatis och morots rester samt rapsfält ger dessa fåglar möjligheter till föda.
(Se bild även under Aktuellt)

alt

                                                                                                  alt

Hennes kroppsspråk

2021-12-28 Smedmästarens Nana har lämnat oss, efter att varit dålig en tid med bl.a. hälta, svårt och jobbigt att resa sig från liggande, har hon sedan en tid, efterhand blivet sämre.
Har inte haft aptit, den mat hon fått i sig har kommit upp, samt bajsat inne med lös mage.
Vi har en tid sett på hennes kroppsspråk att hon inte mådde bra och vi förstod att det inte kunde vända och bli bättre vid snart 13 års ålder. Därför bestämde vi att hon lugnt skulle få somna in när vi efter helgen fick tid hos veterinären, det humanaste med en gammal hund.
Aldrig trevliga beslut, men riktigt för allas bästa.
Nana har varit en socialt utmärkt hund, i sällskap med andra hundar och människor.
Har högre pris på jaktprov och under många år varit en bra jakthund, tills för några år sedan då hon inte hörde och kunde bli en risk för sig själv och andra vid större jakter och kunde då inte vara med. Vi behåller våra positiva minnen av henne där hon är en av många duktiga hundar som vi haft under åren.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt 

Korta stunder

2021-12-27 Vi har den senaste tiden fått kalla dagar, med snö och rimfrost, ett väder som hör vintern till som då ofta med mindre vind, lyser solen så är det fina dagar.
Men det innebär även att vattnet i voljärer och burar fryser, och skålar måste tinas upp i en spann med varmt vatten.
Vi har dragit ned på antalet fåglar, men det återstår ändå sex olika med vatten och mat.
Det sätts även ett kärl med vatten till de vilda fåglarna som får möjlighet att dricka vid behov. Maten får dagligen fyllas på matplatsen och fler fåglar syns vid kallare väder.
En av de fåglar som vi ser någon av varje dag är stenknäcken som i korta stunder kommer fram, letande efter solrosfrön. En fågel som inte går att förväxlas med andra finkar, är större än grönfinken och har en kraftig näbb, för att kunna knäcka kärnor av stenfrukter som t ex körsbär. Här ser vi dem endast vinter tid, är en relativt skygg fågel, tillbaka dragen och finns sparsamt, vid ett tillfälle sågs två samtidigt.
(Se bild även under Aktuellt)

alt alt

Många arter

2021-12-25 Vid vår matplats för småfåglar, finns nu många arter som är i behov av mat,
flera individer av arterna bofink, grönfink och bergfink finns regelbundet.
Fåglar som har en kraftigare näbb, rullar solrosfröet i näbben finner dess svaga punkter och öppnar det på så vis, men har ändå olika beteenden när de söker mat.
Grönfinkarna gör som sparvarna sitter vid automaten tar ett frö som den skalar, men hoppar även omkring på marken efter frön, som sparvar, pilfinkar, bofinkar och bergfinkar gör.
Inget går till spillo, hamnar frön på vår sida är hundarna där och tar det de finner.
Med ett stort fågelintresse är det lätt att bli sittande vid fönstret och se på fåglarna för att det vid tillfällen kan komma andra fåglar mera intressanta som hälsar på.
(Se bild även under Aktuellt)

Grönfink hona                                                                          Bofink hane

alt alt

En matplats

2021-12-23 Vi har som tidigare år en matplats för småfåglar utanför köksfönstret.
Där vi har ett stålstativ med armar där man kan hänga automater med solrosfrön och hållare för talgbollar. Detta stativ står i gränsen mellan vår och grannens tomt, vid grannhusets gavel finns en buske budleja som utnyttjas som mellanstation och skydd för fåglarna när de besöker maten liksom i vår tujahäck.
De fåglar som regelbundet finns där och är flest i antal är gråsparvar och pilfinkar.
Den mat de föredrar är främst talgbollarna där några hållare även finns i häcken.
Jag sitter och ser på hur olika arters fåglar har olika beteenden till maten, främst pilfinkarna men även gråsparvar kan sitta på automaterna och bara riva ut solrosfrön, som ett tidsfördriv, det faller frön hela tiden, jag kallar dem för sabotörer, men som väl är finns det andra arter som plockar dessa frön på marken.
En annan grupp fåglar som också är flera av är talgoxar och blåmesar, de kommer till hållaren med frön tar ett frö flyger iväg ofta till den nära busken, sitter och hackar för att komma åt kärnan, men även talgbollar och ett nät med fett intresserar dessa.
Här finns fåglar av många arter i ständig rörelse.
(Se bild under Aktuellt)

Vill önskar alla vänner och bekanta samt läsare som besöker vår Hemsida/ Blogg.

                   En God Jul och Ett Gott Nytt År!

alt

                                                                                                                            alt

Betraktar mig

2021-12-21 Tre rådjur står i ett öppet landskap på svartjord, och betraktar mig och bilen, varska men inte rädda står lugnt kvar när jag passerar. En get eller rå olika namn på ett vuxet hondjur, med ett troligt smaldjur, ungt hondjur från förra året och ett års kid, en bock med små knölar i huvudet, början till horn.
(Se bild under Aktuellt)

alt

 

Flera dovhjortar

2021-12-19 En planerad jaktdag på egen jaktmark i ett för jakt lämpligt väder, måttlig vind, grådis på morgonen som byttes mot att solen visade sig mer o mer under dagen.
Även här som på många andra platser mycket vatten på sanka områden i marken.
Vi hade förhoppning om dovhjort, vildsvin och räv, räv visade sig men inga vildsvin.
Men flera dovhjortar sågs och tre fälldes, alla låg på skottplatserna.
En fin jaktdag med lyckat resultat och avslutad korvgrillning.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt

Fler artiklar...

Sida 2 av 388

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>